Wednesday, April 27, 2011

Fatwa Pelik: Solat Tarawih Melalui Radio atau Televisyen

 

Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://din86.blogspot.com/

 

              Jangankan melalui televisyen, melalui radio pun " ada" saja yang membolehkannya. Ahmad bin Muhammad ash-Shiddiq  pada 1475H dalam kitabnya berjudul al-Iqna' bi ash-Shihhah Shalah al-Jumu'ah fi al-Manzil khalfa al-Mizya' yang berbicara tentang sahnya solat jumaat di rumah melalui radio dengan tiga syarat.Pertama,,waktu pelaksanaanya bersamaan atau tidak dilakukan oleh mereka yang mengikuti di luar waktu solat itu (kerana setiap solat harus dilakukan mengikuti waktunya). Kedua, negeri atau tempat solat makmum harus berada di belakang negeri atau tempat solat imam, kerana syarat sahnya solat berjemaah adalah: imam harus berada di depan makmum. Ketiga, makmum harus berada dalam satu saf bersama orang lain, walau hanya seorang ( tidak dijelaskan apa alasan syarat ini).

        Pendapat ini ditolak oleh banyak ulamak, antara lain, dengan alasan " bakal mengosongkan masjid, serta mengakibatkan silaturrahim dan pertemuan antara jemah tidak terlaksana. " Apalagi, hampir semua ulamak mensyaratkan kesatuan tempat imam dan makmum. Bahkan, mazhab Syafie mensyaratkan bahawa makmum yang sedang menunaikan solat harus mampu berjalan menuju tempat imam tanpa ada sesuatu pun yang menghalanginya. Tentu saja, syarat ini tidak dapat terlaksana jika makmum mengikuti solat imam di Masjid al-Haram.

____________________________________________________________

Sumber dari kitab 1001 soal keslaman yang patut anda ketahui oleh M. Quraish Shihab m/s 16 dan 17 ( dengan sedikit perubahan)